Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Barn och Unga

Equmenia är en gemenskap för och med barn och unga. Vi erbjuder en varm och trygg miljö, där alla kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi vara med och forma en bättre värld!


Scout

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete.
Vi är anslutna till Scouterna i Sverige och är en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats.

Vi i Mantorp har scouter från ca 8år och jobbar med patruller i åldersgrupperna spårare 8-10år, upptäckare 10-12år och äventyrare 12-15år. Vi lär oss knopar, surrningar, matlagning och mycket mer samtidigt som vi får lära oss fungera i grupp. Ibland får vi leva ute i naturen på hajk eller läger där vi också får lära känna scouter från andra kårer.

Spårarscouter: 8-10 år
Upptäckarscouter: 10-12 år
Äventyrarscouter: 12-15 år

Har du frågor om equmeniascout i Mantorp,
kontakta Emil Hall 070-645 16 55


Mat & Prat

En gång i månaden äter vi kvällsmat tillsammans och umgås kring matborden. Här möts vi över generationsgränserna och skapar en tillåtande atmosfär. Kvällen avslutas med en enkel andakt.


SUPERSöndag & Gudstjänst för alla åldrar

Barnen har en naturlig och självklar plats i församling, dels därför att Gud vill ge dem allt sitt goda, sin fred och frid, dels därför att barnen utgör våra förebilder när vi skall ta emot det Gud vill ge oss alla.

Vissa söndagar har vi SUPERsöndag (se kalendern för exakta datum), där barnen får sin stund med bibelberättelse, sång, lek och tid för att undra över tron och livet. Barnen är välkomna på alla gudstjänster, vissa söndagarna är det ”gudstjänst för alla åldrar” då är gudstjänsten lite kortare och lite mer anpassad för barn. I kyrksalen finns även påsar med pyssel och leksaker som kan tas med till bänken. Vi vill att barnen ska känna sig välkomna och vara en del i gudstjänstlivet.


Konfirmation

Vid intresse har vi möjlighet att erbjuda konfirmationsundervisning. Vi brukar då träffas en vardagseftermiddag varannan vecka för samtal, fika, gemenskap och undervisning. I slutet av läsåret åker vi på läger.

Vill du meddela intresse eller bara ha mer information om konfirmation i Equmeniakyrkan i Mantorp, kontakta pastor Lena Rask, tel. 072-512 40 70 eller via lena.rask [snabel-a] equmeniakyrkan.nu


Tack för din gåva till verksamheten!

Bankgiro 918-5877